A WEBHELY HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL ÓVATOSAN EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET.

Ez a jogi dokumentum leírja a VMax.si webhely használati feltételeit a https://www.vmax.si/ (a továbbiakban: "weboldal") címen, amelyet a PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak sp kezelt. Felhasználási feltételek, kérjük, olvassa el, és elfogadja az Adatvédelmi irányelveket is, amelyek meghatározzák az adatok gyűjtésének, felhasználásának és a cookie-knak a módját.

Az "Ön / Ön / felhasználó" kifejezés meghatározza a weboldal felhasználóját, a "vállalat / mi / minket / a miénk" kifejezés pedig a PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak sp

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

 1. ELFOGADNI A HONLAP HASZNÁLATI FELTÉTELEIT

A felhasználási feltételek és az adatvédelmi irányelvek meghatározzák a weboldal használatának feltételeit, valamint az ezen a weboldalon található összes információt, szöveget, grafikákat, fotókat és egyéb anyagokat (együttesen a „Tartalom”).

A felhasználási feltételek kizárólag az Ön weboldalunk használatára vonatkoznak, és nem vonatkoznak az Ön és a vállalat közötti más jogviszonyra. A weboldalon található információk csak tájékoztató jellegűek.

A weboldal használatának feltétele a jelen Felhasználási Feltételek elfogadása és azok betartása. A weboldal első használatával Ön elfogadja a Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi irányelveket és a sütiket. Ha nem fogadja el teljes mértékben ezeket a felhasználási feltételeket, akkor ne lépjen be vagy használja a weboldalt.

 • HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA

Személyes, korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosítunk Önnek arra, hogy weboldalunkat személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra használja a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban. A Weboldal használatának előfeltételeként tudomásul veszi, hogy nem használja a Weboldalt törvénytelen, a Felhasználási Feltételekkel ellentétes vagy a Társaság céljaival nyilvánvalóan ellentétes célokra.

A vállalat fenntartja a jogot a jelen Felhasználási Feltételek panaszainak és bejelentett megsértésének kivizsgálására, és az általa megfelelőnek ítélt módon intézkedhet, amely többek között magában foglalja a feltételezett illegális tevékenységek bejelentését az illetékes bűnüldöző hatóságok, a szabályozó hatóság vagy más harmadik fél számára . Szükség esetén a vállalat e hatóságoknak nyilvánosságra hozza az e-mail címeket, a weboldal használatának előzményeit, az IP címet és a forgalmi adatokat. Tilos használni ezt a weboldalt vagy a weboldal bármely tartalmát a Felhasználási Feltételek megsértésével.

Tilos olyan szoftvereket használni, amelyek lehetővé teszik más felhasználók számára, hogy információkat szerezzenek a weboldal használatáról és azonosítsák személyazonosságukat.

Ön tudomásul veszi, hogy nem fog olyan tevékenységet folytatni, amely (i) saját belátásunk szerint aránytalan vagy túlzott terhet jelent a weboldalunkra és a kapcsolódó infrastruktúrára, vagy bármilyen módon akadályozhatja vagy megkísérli megzavarni a megfelelő működést. vagy (ii) bármilyen módon megpróbáljuk kijátszani a weboldalhoz való hozzáférés korlátozására irányuló intézkedéseinket.

 • FELHASZNÁLÓ TARTALMA

Minden tartalom, amelyet nekünk nyújt, beleértve a kérdéseivel, válaszaival, információkéréseivel, észrevételeivel ("felhasználói tartalmakkal") kapcsolatos információkat és anyagokat, kizárólag Ön felelőssége, és nem vagyunk felelősek érte.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy teljes felelősséggel tartozik minden nekünk nyújtott tartalomért. A vállalat nem ellenőrzi a felhasználók tartalmát, és nem garantálja azok pontosságát, teljességét és minőségét. Ön elfogadja, hogy a vállalat nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet az Ön ezen információkra támaszkodhat.

A tartalom regisztrációjával és a Webhelyen való közzétételével engedélyezi a Társaság számára, hogy nyilvános kommunikációt folytasson, és lehetővé teszi bármely harmadik fél számára, hogy megtekintse és letöltse a Weboldalon található tartalmat a számítógépére, és ideiglenesen vagy véglegesen rögzítse. A vállalat nem vállal felelősséget a tartalom harmadik felek általi további elidegenítéséért, és nincs befolyása harmadik felek magatartására, ezért a további felhasználás kapcsán nem felelős a felhasználóval, amellyel a felhasználó tisztában van és egyetért. A felhasználó kifejezetten garantálja, hogy tartalmának közzététele, amelyet a weboldalon publikál, nem sérti harmadik felek szellemi tulajdonjogait vagy személyes jogait. A vállalat fenntartja a jogot, hogy megtagadja a tartalom közzétételét vagy eltávolítását abban a gyanú esetén, hogy a felhasználó a tartalmával megsérti a törvényeket vagy a jelen Felhasználási feltételeket.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a szerzői jog által védett tartalma, amelyet a Társaságnak nyújt közreműködés formájában történő közzététel céljából, a megjelenés napján a Társaság szellemi tulajdonává válik, és nem követelheti a szerzői jogot.

Kérjük, tájékoztasson minket a felhasználó tartalmával kapcsolatos állítólagos jogsértésekről az info@vmax.si e-mail címre.

 • HASZNÁLATI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

A társaság fenntartja a jogot, hogy a weboldalon belül bármikor módosítsa és módosítsa a Felhasználási feltételeket. Az Ön felelőssége, hogy tisztában legyen minden változással és kiegészítéssel. Az utolsó felhasználási feltételek dátumát a dokumentum rögzíti. Ha bármilyen kérdése van változás esetén, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@vmax.si címen.

Abban az esetben, ha a Felhasználási Feltételek elfogadhatatlanná válnak az Ön számára, vagy ha megváltoztatása után nem ért egyet a Felhasználási Feltételekkel, ne használja ezt a weboldalt. A weboldal használatával elfogadja a Felhasználási Feltételeket a webhely látogatása idején módosított és közzétett módon.

 • TÖRLÉS ÉS A MEGTAGADÁS JOGA

 A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor megtagadja a Weboldalhoz való hozzáférést részben vagy egészben, ha ésszerűen arra a következtetésre jutunk, hogy: (i) megsértette ezeket a Felhasználási feltételeket; (ii) jogi kockázatot jelentett számunkra; vagy (iii) a Weboldalhoz való hozzáférésünk gazdasági és társadalmi szempontból már nem elfogadható.

Mindent megteszünk, hogy az Ön által megadott e-mailen értesítsük a lemondásról.

 • SZELLEMI TULAJDON

A weboldal és annak minden tartalma a vállalat vagy szerzőinek szellemi tulajdonát képezi, és a Felhasználó Feltételeiben meghatározott módon kivéve nem használható a vállalat kifejezett írásos beleegyezése nélkül. A VMax.si, https://vmax.si/, logó, az összes kép és szöveg, valamint a weboldal minden tartalma, grafikák és gombok ikonjai a társaság szellemi tulajdonát képviselik, hacsak másként nem jelezzük. Minden más védjegy, terméknév és cégnév vagy logó a megfelelő tulajdonosok tulajdona. A társaság minden jogot, jogot és érdekeltséget fenntart a weboldalra és annak tartalmára vonatkozóan.

Szellemi tulajdonunk bármilyen felhasználásához a Társaság kifejezett írásos beleegyezése szükséges. A társaság szerzői jogainak és védjegyeinek használata előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulás és a megfelelő ellentételezés kifizetése nélkül tilos. Tilos címkézni azokat a szolgáltatásokat vagy termékeket is, amelyek zavart okozhatnak abban a gondolatban, hogy azok a vállalat termékei vagy szolgáltatásai. Tilos a vállalat termékeit olyan módon használni, amely felfogható úgy, hogy a vállalat szponzorál, jóváhagy vagy bármilyen más módon kapcsolatban áll Önnel, tevékenységével, termékeivel vagy szolgáltatásaival.

Tilos a szerzői jog által védett mű vagy annak részeinek sokszorosítása, terjesztése, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele és más formában történő közlése, módosítása vagy bármilyen más felhasználása bármilyen körben vagy folyamatban, ideértve a hang elektronikus formában történő tárolását és továbbítását, a nyilvános műsorszolgáltatást is. a társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül: fonogramokkal, műsorszórással, újraterjesztéssel és másodlagos műsorszórással, valamint a mű hangfelvételének nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételével, mű feldolgozásával vagy audiovizuális adaptálásával hangfelvétel formájában, valamint terjesztéssel és egy mű példányainak kölcsönzése hangfelvétel formájában.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a szerzői jog által védett tartalma, amelyet a Társaságnak nyújt közreműködés formájában történő közzététel céljából, a megjelenés napján a Társaság szellemi tulajdonává válik, és nem követelheti a szerzői jogot.

A cikk közzétételre való benyújtásával a szerző az anyag szerzői jogait átruházza a PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak sp társaságra. A cikk közzétételre való benyújtásával elfogadja a VMax.si weboldalon való közzétételt is. A jogok átruházása időben és területen korlátlan, és korlátlan forgalomnak minősül. A szerző a megjelent műben megőrzi az erkölcsi jogokat.

 • A JOGOK FOGLALÁSA

A vállalat kifejezett írásos beleegyezése nélkül tilos bármilyen célra felhasználni a vállalat minden információját, a vállalat külső partnereinek vagy ügyfeleinek információit, a szerzői jogi anyagokat és a vállalat és üzleti partnereinek egyéb szellemi tulajdonjogait, különösen kereskedelmi célokra. Az információk tartalmazzák többek között az összes szöveget, űrlapot, dokumentumot, képet, grafikát, logót, képet, ikont és hasonlókat.

 • LINKEK HARMADIK FÉLHELYEKHEZ

Abban az esetben, ha harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozásokat használ a weboldalunk használatakor, akkor elhagyja weboldalunkat. A harmadik fél weboldalai nem tartoznak az irányításunk alá, ezért a vállalat semmilyen módon nem felelős ezen weboldalak tartalmáért és a harmadik felek webhelyein található más webhelyekre mutató linkekért. A harmadik fél weboldalaira általános felhasználási feltételeik vonatkoznak. A Társaság a weboldalon csak segédeszközként hivatkozik harmadik felekre, így a webes linkek felvétele a weboldalunkra nem jelent semmiféle ajánlást, jóváhagyást vagy megerősítést a társaság részéről, és nem jelenti azt is, hogy a társaság bármilyen módon jelzi, hogy a harmadik fél webhelye ajánlja vagy jóváhagyja a vállalat weboldalát.

 • VISSZACSATOLÁS

A szolgáltatásaink használatával kapcsolatban nekünk adott visszajelzéseket (javaslatok, fejlesztések, ötletek, megjegyzések, kérdések, anyag benyújtása) felhasználhatjuk szolgáltatásaink fejlesztéseihez vagy. korlátozások és fizetési kötelezettségek nélkül. Visszajelzés megadásával mi leszünk a Visszajelzés egyedüli tulajdonosai, és Ön lemond a Visszajelzés minden jogáról (beleértve az anyagjogokat is). A visszajelzés bármilyen célra felhasználható (beleértve a kereskedelmi célokat is), fizetési kötelezettség nélkül. Visszajelzése nem bizalmas, és szavatolja, hogy a visszajelzés nem sérti harmadik felek jogait. A vállalat nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyet Ön vagy egy harmadik fél elszenvedhet a Visszajelzés használata miatt. Jogunk van visszajelzését harmadik feleknek közzétenni, és fenntartjuk a jogot arra is, hogy visszajelzését bármikor eltávolítsuk weboldalunkról.

 1. FELHASZNÁLÓI SZAVATOSSÁGOK

A Felhasználó vállalja, hogy (i) nem használja a Szolgáltatást olyan tartalom és / vagy tevékenység közzététele vagy népszerűsítése céljából, amely ellentétes az alkalmazandó törvényekkel és / vagy a közrenddel és erkölcsiséggel, (ii) a kommunikáció során nem használ fenyegetéseket, megalázó , megalázó vagy sértő kifejezési eszközök, (iii) nem használja a Szolgáltatást a jelen Feltételekben meghatározottaktól eltérő kereskedelmi, illegális vagy egyéb célokra, (iv) nem terjeszti a szerzői jog által védett tartalmat, vagy más jogi vagy természetes személy tulajdonában lévő tartalmat , (v) nem kísérli meg megszerezni, összegyűjteni és / vagy tárolni a többi felhasználó személyes adatait, (vi) semmilyen módon nem másolja, tárolja vagy továbbítja a weboldal tartalmának egészét vagy részét; (vii) számítógépes kódokat, rosszindulatú szoftver, vagy bármi, ami zavarhatja, letilthatja vagy károsíthatja ezt a szolgáltatást, a szolgáltatót és annak szoftverét és hardverét, az útvonal-szolgáltatót és a távközlési eszközöket.

A vállalat fenntartja a jogot, hogy megtiltja a felhasználónak a weboldal használatát, ha gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a felhasználó tartalmával megsérti a törvényeket vagy a jelen Felhasználási feltételeket.

 1. GARANCIÁK ÉS NYILATKOZAT

Hacsak a jelen Felhasználási Feltételek kifejezetten másként nem rendelkeznek, a Társaság nem vállal kötelezettséget, és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban a lehető legteljesebb mértékben kizár minden, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát az információk, a weboldal tartalmának megfelelőségére, megbízhatóságára, elérhetőségére, időszerűségére és pontosságára vonatkozóan és linkek harmadik fél webhelyeire a weboldalunkon. Webhelyünket, az azon található információkat és tartalmakat, valamint a weboldalhoz társított grafikákat garancia nélkül biztosítjuk a vállalat részéről.

A weboldalon közölt információk pontatlanok lehetnek, vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. A vállalat nem felelős a weboldal használatának, az adatoknak, a nyereségnek, a jó hírnévnek vagy hírnévnek, a személyi sérülésnek vagy bármely más kárnak, amely (i) a weboldalunkhoz való hozzáféréséből, (ii) képtelenségéből adódik, a kárért. a weboldal használata, (iii) a weboldalunkon található bármilyen információ vagy tartalom, (iv) a weboldalunkon megadott információ vagy anyag. A felelősség kizárása attól függetlenül érvényes, hogy a kárt szerződésszegés, kártalanítás, gondatlanság, szigorú felelősség vagy más okozza-e.

Szolgáltatásaink mindenféle garancia nélkül elérhetők „amilyenek” és „elérhetőek”. A társaság vagy vállalkozói nem tesznek különösebb ígéreteket szolgáltatásaikkal, ill. Bármely garancia, kivéve, ha a jelen Feltételek vagy a Kiegészítő Feltételek kifejezetten előírják. A Társaság nem vállal kifejezett vagy hallgatólagos garanciát szolgáltatásainak zavartalan működésével, szolgáltatásainak hitelességével, időszerűségével és minőségével, sem megbízhatóságával, elérhetőségével vagy alkalmasságával kapcsolatban. A Társaság nem szavatolja, hogy a Szolgáltatások zavartalanul vagy hibamentesen működnek, vagy hogy a hibákat ésszerű időn belül kijavítják.

A weboldalon, a programkódban, a vállalati tartalomban, a szolgáltatásokban és a webportálon közzétett egyéb információkban szereplő hibák kijavításában és kijavításában teljes mérlegelési jogot fenntartunk.

 1. KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

 A Társaság (beleértve az igazgatókat, alkalmazottakat, beszállítókat és vállalkozókat) semmilyen esetben sem felel az olyan károkért (beleértve, de nem kizárólag, a közvetlen károkat, közvetlen következményeket, következményes károkat, nyereség, bevételek vagy adatok elvesztését), amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak: vagy A szolgáltatások használatának képtelensége vagy. Termékek b) hibák a szolgáltatások teljesítésében vagy. Termék (d) hibák, megszakítások, adatok vagy elektronikus üzenetek törlése, vírusok, késedelmek a szolgáltatások teljesítésében; e) hibák vagy veszteségek a szolgáltatások folyamatában; h) bármilyen kár, amelyet biztonsági behatolás, vírusok, hibák, törlések okoznak, - megszakítások, csalások, a szolgáltatások késedelme, elektronikus kapcsolatok, hálózati hibák vagy Bármely egyéb műszaki hiba (g), amely a szolgáltató vagy a A szolgáltatótól megrendelt termékek.

A Társaság jelen feltételek és feltételek mellett semmilyen esetben sem haladhatja meg a károkért, veszteségekért és egyéb következményekért (legyen szó szerződéses károkról, károkról (beleértve a gondatlanságot, de nem kizárólagosan) vagy bármilyen más követelésekről) a 10 (XNUMX) eurót.

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK ÁLLANDÓ ÉS Ideiglenes Felfüggesztése

Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül véglegesen vagy ideiglenesen felfüggesszük a szolgáltatásainkhoz és weboldalunkhoz való hozzáférést. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy bármikor és minden ok nélkül töröljünk minden információt és minden dokumentumot, amely a szolgáltatásaink és / vagy a weboldalunk használatával kapcsolatos, különösen, ha úgy gondoljuk, hogy Ön: (i) megsértette a szóban forgó használati feltételeket ; (ii) kockázatot hozott létre, vagy jogilag kitette a társaságot.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az egész üzlet. Ezek az általános szerződési feltételek az Ön és a vállalat közötti teljes jogviszonyt szabályozzák, a weboldalunk és szolgáltatásaink használatával kapcsolatban. A jelen Felhasználási Feltételek és a Társasággal kötött bármely más megállapodás közötti ellentmondás esetén a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók, hacsak másként nem jelezzük.

Nincs lemondás az igazságszolgáltatásról. Abban az esetben, ha az egyik szerződő fél nem gyakorolja a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti jogát, a fél ilyen magatartása nem tekinthető a jog lemondásának vagy más jogok feladásának.

Magasabb erő. A társaság nem vállal felelősséget az ezen általános szerződési feltételek szerinti kötelezettségek elmulasztásáért, ha a nem teljesítés a társaság ésszerű irányításán kívül eső okból származik, ideértve többek között a mechanikai, elektronikus és kommunikációs hibákat vagy a meghibásodást. .

A rendelkezések függetlensége. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek bizonyul, akkor ezt a rendelkezést az Általános Szerződési Feltételek hatályban tartásához szükséges minimális mértékben korlátozni kell vagy hatályon kívül kell helyezni.

A felhasználási feltételek átadása. A Társaság az Ön Általános Szerződési Feltételei szerinti jogokat és kötelezettségeket átruházhatja vagy átruházhatja harmadik félre az Ön beleegyezése nélkül. Az ÁSZF szerinti jogokat és kötelezettségeket a Társaság beleegyezése nélkül nem ruházhatja át és nem ruházhatja át harmadik félre.

Időtartam és felmondás. A felhasználási feltételek attól a pillanattól lépnek hatályba, amikor belép weboldalunkra vagy. amikor elkezdi használni szolgáltatásainkat, és azok lejárnak, amikor abbahagyja szolgáltatásaink vagy weboldalunk használatát.

Illetékes jog és vitarendezés. Az általános feltételek szabályozására és értelmezésére a Szlovén Köztársaság joga alkalmazandó. A megállapodásban részes felek megállapodnak abban, hogy a ljubljanai illetékes bíróságot úgy kell meghatározni, mint amely kizárólagos joghatósággal rendelkezik a megállapodás rendelkezéseinek jogi kérdései felett.

 1. KAPCSOLATOK, VISSZAJELZÉS ÉS PANASZOK

Ha az általános feltételekkel kapcsolatban szeretne velünk kapcsolatba lépni, kérjük, írjon nekünk az e-mail címre: info@vmax.si.